บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น Class B

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 4D
03/09/2018
บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 2 Inch
03/09/2018
Show all

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น Class B

น้ำหนัก (Kg) 305
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
200.4×118.7
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)