บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น Class B

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 4D
03/09/2018
บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 2 Inch
03/09/2018
Show all

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น Class B

น้ำหนัก (Kg) 274
ขนาดภายนอก
ส*ก (ซม)
200.5×110
ขนาดภายใน
ส*ก (ซม)
189.2×81.4