ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Class B

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 4D
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Door 2″
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Class B

น้ำหนัก (Kg) 274
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
200.5×110
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)