ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.1

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.2
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.1

น้ำหนัก (Kg) 158
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
50×50.1×40
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
37×32.5×27