ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.4
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110

น้ำหนัก (Kg) 175
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
69x60x56.1
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
59x50x38.6