ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.4
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110

น้ำหนัก (Kg) 161
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
60×56.1×69
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50×38.6×59