ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200

น้ำหนัก (Kg) 264
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
115x60x56.1
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
105x50x38.6