ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 110
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200

น้ำหนัก (Kg) 245
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
60×56.1×115
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50×38.6×105