ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 200
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350

น้ำหนัก (Kg) 374
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
160×67.5×58.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
150×57.5×41