ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Sovereign s.1
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450

น้ำหนัก (Kg) 413
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
67.5×61.5×185
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
57.5x44x175