ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 350
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.1
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450

น้ำหนัก (Kg) 436
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
185×67.5×61.5
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
175×57.5×44