ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.4
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.1
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5

น้ำหนัก (Kg) 421
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
63×60.1×98
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50×42.5×85