ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.4

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.7
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.5
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.4

น้ำหนัก (Kg) 257
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
59.0×55.0x57.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
46.0×42.0x39.5