ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.5

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.4
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.6
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.5

น้ำหนัก (Kg) 293
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
71.7×55.0x57.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
58.7×42.0x39.5