ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.6

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.5
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.7
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.6

น้ำหนัก (Kg) 347
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
89.4×55.0x57.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
76.4×42.0x39.5