ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.7

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.6
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 2D
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Mini banker s.7

น้ำหนัก (Kg) 481
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
104.7×64.0x66.6
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
91.7×51.0x48.5