ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.1

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Kingcobra s.5
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.2
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.1

น้ำหนัก (Kg) 341
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
56x52x68
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
37.8×28.8×50