ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.3

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.2
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.4
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Challenger s.3

น้ำหนัก (Kg) 653
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
68x64x108
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
49.8×40.8×90