ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.2

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.1
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.3
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.2

น้ำหนัก (Kg) 534
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
66.8×66.3×71.8
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50x42x55