ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.3

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.2
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.4
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.3

น้ำหนัก (Kg) 676
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
66.8×66.3×101.8
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50x42x85