ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.5

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.4
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.6
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.5

น้ำหนัก (Kg) 1030
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
66.8×77.3×146.8
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
50x53x130