ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.6

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.5
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.7
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น New Europa s.6

น้ำหนัก (Kg) 1320
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
90.3×66.3×179.6
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
73.5x42x162.8