ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Sovereign s.1

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Duo Guard 450
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Sovereign s.2
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Sovereign s.1

น้ำหนัก (Kg) 385
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
52.8×60.3×62.8
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
36x36x46