บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 2 Inch

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น Class B
03/09/2018
บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 3.5 Inch
03/09/2018
Show all

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 2 Inch

น้ำหนัก (Kg) 710
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
211×135.7
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)