บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 3.5 Inch

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 2 Inch
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20
03/09/2018
Show all

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 3.5 Inch

น้ำหนัก (Kg) 740
ขนาดภายนอก
ส*ก (ซม)
211×131.2
ขนาดภายใน
ส*ก (ซม)
192×81.4