ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 3D

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 2D
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 4D
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Surviva File 3D

น้ำหนัก (Kg) 302
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
55.1×77.9×116.1
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)
38.7×60.9×26.8
หมวดหมู่: