ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Door 2″

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Class B
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Door 3.5″
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Vault Door 2″

น้ำหนัก (Kg) 640
ขนาดภายนอก
ก*ล*ส (ซม)
211×127.3
ขนาดภายใน
ก*ล*ส (ซม)