ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20

บานประตูห้องมั่นคง Chubbsafes รุ่น 3.5 Inch
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20

น้ำหนัก (Kg) 30
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
30×44.5×39
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
21×35.5×28.1