ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 20
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35

น้ำหนัก (Kg) 39
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
45×44.5×39
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
36×35.5×28.1