ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 35
03/09/2018
ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50

น้ำหนัก (Kg) 48
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
60×44.5×39
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
51×35.5×28.1