ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 50
03/09/2018
ตู้เซฟ S-Guard รุ่น EA-20
03/09/2018
Show all

ตู้เซฟ Chubbsafes รุ่น Viper 70

น้ำหนัก (Kg) 60
ขนาดภายนอก
ส*ก*ล (ซม)
80×44.5×39
ขนาดภายใน
ส*ก*ล (ซม)
71×35.5×28.1